Room: AI/Data Lab (CO322)

CO322 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cotton 326

Closest printer is bw-copier/level3ps-2up

Occupants

Xin An
Johan Diaz Tovar
Amer Hussain
Nan Li
Shihui Liu
Xinming Shi
Zhenshou Song
Zaixing Sun
Dr Boxiong Tan
Shanshan Tang
Dr Chen Wang
Cheng Xie
Binke Xu
Xinxin Xu
Li Zhang
Yun Zhou