Room: AI/Data Lab (CO322)

CO322 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cotton 326

Closest printer is bw-copier/level3ps-2up

Occupants

Dr Baligh Al-Helali
Marina Dorzhieva
Oskar Ehrhardt
Dr Victoria Huang
Amer Hussain
Botao Jiao
Taran John
Richard Kyle
Anton Lee
Nan Li
Shihui Liu
Vinh Nguyen
Zhenshou Song
Asher Stout
Zaixing Sun
Dr Boxiong Tan
Shanshan Tang
Dr Chen Wang
Cheng Xie
Binke Xu
Huixiang Zhen