Room: AI/Data Lab (CO322)

CO322 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cotton 326

Closest printer is bw-copier/level3ps-2up

Occupants

Yuheng Chen
Ze Chen
Marina Dorzhieva
Oskar Ehrhardt
Joseph Galinski
Dr Victoria Huang
Marina Huang
Amer Hussain
Botao Jiao
Nan Li
Alex Pol
Elliott Ramoo
Asher Stout
Shanshan Tang
Gavin Tasker
Ray Wang
Cheng Xie
Binke Xu
Yuye Zhang
Huixiang Zhen