Room: Alan MacDiarmid 409

AM409 Alan MacDiarmid 410 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Closest printer is am-level4-copier/am-level4-copier-2up

Occupants

Xiu Cheng
Anu Choudhary
Rohit Duggal
Samuel Griffen
Hashim Khamis
Yi Liu
Trung Nguyen
Roshni Satheesh Babu
Abubakar Siddique
Tony Zhang